Mediacje cywilne i gospodarcze

„Najlepsze zwycięstwo jest wtedy gdy wszyscy wygrywają”

                                                                                          /Terry Dobson, Victor Miller/


Konflikty są integralną częścią ludzkiego życia i występują na wszystkich jego poziomach. Pojawiają się w relacjach międzyludzkich i w życiu publicznym. Maja różną wagę dla każdego człowieka. Istnieje wiele różnych warunków, które sprzyjają powstawaniu konfliktów /różne oczekiwania, cele, różne interesy, brak współpracy, zaniedbania/ jednak dopiero indywidualna interpretacja zaistniałej sytuacji decyduje o jego powstaniu.

Konflikt, nawet najmniejszy, jeśli nie zostanie konstruktywnie rozwiązany, staje się często przyczyną wielu tragedii.
Mediacja to pozasądowy sposób rozwiązywania sporów w obecności neutralnej i bezstronnej osoby trzeciej czyli mediatora. Pozwala ona wypracować porozumienie, które jest możliwe do zaakceptowania dla obu stron konfliktu.

Podczas mediacji bezstronny mediator wysłuchuje racji obu zaangażowanych stron i kieruje procesem bez oceny. Mediatora obowiązuje zasada poufności tzn., że wszelkie informacje dotyczące przeprowadzania rozmów mediacyjnych ze stronami są poufne i nie mogą być przekazywane żadnej instytucji ani osobie prywatnej. Zasada ta odnosi się również do sposobu postępowania ze wszelkiego rodzaju dokumentacją dotyczącą postępowania mediacyjnego.

To strony współdecydują, które kwestie są dla nich najważniejsze do rozwiązania.
Spotkania mediacyjne przebiegają według ustalonej procedury: na początku obie strony muszą wyrazić chęć uczestniczenia w mediacji, następnym etapem są indywidualne spotkania stron z mediatorem w celu przedstawienia problemu do mediacji i swoich oczekiwań. W końcu dochodzi do spotkania obu stron i w obecności mediatora negocjują możliwe stanowisko.

Spotkania mediacyjne odbywają się w atmosferze szacunku i zrozumienia a strony mają szansę osiągnąć trwałe porozumienie, które zostaje spisane i ma moc prawną.

Spotkania odbywają się w miejscu ustalonym z mediatorem, informacje mogą być również przekazywane droga mailową.

Decydując się na mediację oszczędzasz czas i pieniądze, oraz masz szansę rozwiązać problem zachowując możliwość dalszej współpracy.
Przykładowe sytuacje w których możesz skorzystać z mediacji :

Wszedłeś w konflikt w swoim otoczeniu, spór sąsiedzki, sytuacja Cię przerasta i zastanawiasz się jak pozasądowo rozwiązać ten problem.

Wszedłeś w spór z partnerami w biznesie.

Przy wszelkich konfliktach wewnątrz organizacyjnych.

Chcesz przeprowadzić rozwód po ludzku, ustalić plan wychowawczy dla dzieci, podzielić majątek dorobkowy.

Masz problem z podziałem spadku.

Wszedłeś w konflikt, który wynika z różnic kulturowych.

Zostałeś pokrzywdzony w pracy, czujesz się ofiarą mobingu.

Zależy Ci na zadośćuczynieniu, odszkodowaniu z powodu czyjegoś błędu lub zaniedbania.

Pamiętaj: Udział w procesie mediacji jest dobrowolny, wymaga zgody obu stron i kończy się spisaniem porozumienia.